1556 1082 1127 1007 1637 1582 1278 1608 1022 1609 1502 1523 1597 1372 1925 1345 1916 1739 1313 1127 1890 1497 1977 1099 1684 1665 1964 1534 1718 1751 1960 1988 1257 1275 1884 1884 1492 1677 1241 1560 1377 1317 1555 1252 1071 1196 1728 1669 1622 1577 1959 1732 1972 1952 1251 1690 1914 1216 1313 1483 1002 1788 1975 1518 1439 1887 1279 1363 1803 1154 1060 1314 1034 1007 1760 1219 1625 1727 1866 1130 1118 1357 1222 1936 1653 1186 1810 1786 1739 1497 1323 1789 1122 1461 1203 1242 1304 1708 1484 ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19
ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19
[ຫຼ້າສຸດ!] ຂໍ້ມູນ ເວລາ 14:30 ວັນທີ 11/08/2022

ຕິດເຊື້ອໃໝ່

96

ກໍາລັງນອນປີ່ນປົວ

40

ເສຍຊິວິດ

663

ຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າມາໃໝ່

0

ຜູ້ຈຳກັດບໍລິເວນ

0

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 1

5,888,649

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 2

5,222,417

ເອກະສານອັບເດດຫຼ້າສຸດ
ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳສັ່ງສຳຄັນ
​ຄວາມຮູ້​ຕ່າງໆ

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ