ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19
[ຫຼ້າສຸດ!] ຂໍ້ມູນ ເວລາ 14:30 ວັນທີ 09/05/2021

ເສຍຊີວິດ

1 ຄົນ

(ເພີ່ມໃໝ່ 1 ຄົນ)

ກໍາລັງປີ່ນປົວ

1,069 ຄົນ

(ກັບມາປີ່ນປົວຄືນ 0 ຄົນ)

ຮັບການກວດ

195,369 ຄົນ

(ເພີ່ມໃໝ່ 6,827 ຄົນ)

ບໍ່ຕິດເຊື້ອ

194,067 ຄົນ

(ເພີ່ມໃໝ່ 6,758 ຄົນ)

ຜູ້ສຳຜັດໃກ້ຊິດ

0 ຄົນ

(ປ່ຽນແປງ 0 ຄົນ)
ເອກະສານອັບເດດຫຼ້າສຸດ

ຟອມຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19

ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳສັ່ງສຳຄັນ
ລາຍງານສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງ Covid-19
​ຄວາມຮູ້​ຕ່າງໆ

 

ສາຍດ່ວນ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ