ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19
[ຫຼ້າສຸດ!] ຂໍ້ມູນ ເວລາ 14:30 ວັນທີ 02/08/2021

ຕິດເຊື້ອໃໝ່

199

ກໍາລັງນອນປີ່ນປົວ

3,180

ເສຍຊິວິດ

7

ຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າມາໃໝ່

1,686

ຜູ້ຈຳກັດບໍລິເວນ

9,778

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 1

1,190,182

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 2

997,018

ເອກະສານອັບເດດຫຼ້າສຸດ
ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳສັ່ງສຳຄັນ
​ຄວາມຮູ້​ຕ່າງໆ

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ