1279 1356 1430 1844 1449 1760 1672 1593 1530 1465 1512 1339 1875 1462 1281 1740 1933 1120 1379 1862 1461 1075 1873 1928 1092 1723 1064 1503 1328 1602 1867 1066 1236 1440 1124 1575 1627 1796 1165 1534 1430 1956 1187 1832 1214 1410 1285 1901 1612 1250 1089 1702 1341 1734 1146 1252 1345 1532 1934 1559 1330 1702 1976 1609 1175 1853 1428 1489 1253 1619 1573 1922 1511 1935 1700 1897 1957 1222 1383 1757 1099 1961 1798 1405 1640 1336 1694 1155 1981 1666 1595 1415 1235 1955 1625 1292 1657 1450 1303 ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19
ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19
[ຫຼ້າສຸດ!] ຂໍ້ມູນ ເວລາ 14:30 ວັນທີ 11/08/2022

ຕິດເຊື້ອໃໝ່

96

ກໍາລັງນອນປີ່ນປົວ

40

ເສຍຊິວິດ

663

ຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າມາໃໝ່

0

ຜູ້ຈຳກັດບໍລິເວນ

0

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 1

5,888,649

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 2

5,222,417

ເອກະສານອັບເດດຫຼ້າສຸດ
ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳສັ່ງສຳຄັນ
​ຄວາມຮູ້​ຕ່າງໆ

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ