ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລົງຕິດຕາມການກຽມຄວາມພ້ອມສະຖານທີ່ຮອງຮັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19

26/03/2020

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ