ແຈ້ງການ ເລກທີ 0413 ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

02/04/2020


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
other_notice_02042020

ເຖິງ: ບັນດາກົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ສະຖານບັນ, ສູນ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ, ໂຮງໝໍແຂວງ, ໂຮງໝໍສູນກາງ, ໂຮງງານ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
ຈາກ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ