ແຈ້ງການ ການຜັນຂະຫຍາຍຄໍາສັ່ງເລກທີ 06 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ກັນການລະບາດ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ 19 (COVID-19) ຂອງຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ

30/03/2020

ເຖິງ: - ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມ, ສະຖາບັນ, ອົງການທຽບເທົ່າກົມ ສູນ ແລະ ຫ້ອງການກໍາມາທິການສຶກສາສົງສູນກາງ
- ທ່ານອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລ 4 ແຫ່ງ
- ທ່ານຜູ້ອໍານວຍບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດໂຮງພີມສຶກສາ ແລະ ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດ ໂຮງງງານຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາ
- ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ
- ທ່ານຜູ້ອໍານວຍການວິທະຍາໄລ ແລະ ໂຮງຮຽນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
- ປະທານສະມາຄົມການສືກສາພາກເອກະຊົນ, ພໍ່ແມ່-ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ
ເລື່ອງ: ການຜັນຂະຫຍາຍຄໍາສັ່ງເລກທີ 06 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ກັນການລະບາດ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ 19 (COVID-19) ຂອງຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ຈາກ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

 

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ