ປະຫວັດເດີນທາງຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ

ຂໍ້ມູນປະຫວັດການເດີນທາງຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ:

ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ

ວັນທີ 12/04/2020 [ໃໝ່!]

ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ

ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວ ຄົນທີ່ 19 [ໃໝ່!]

ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ

ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວ ຄົນທີ່ 18

ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ

ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວ ຄົນທີ່ 17

ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ

ວັນທີ 11/04/2020

ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ

ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວ ຄົນທີ່ 16

ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ

ວັນທີ 08/04/2020 [ໃໝ່!]

ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ

ວັນທີ 07/04/2020

ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ

ວັນທີ 07/04/2020

ວິດີໂອ:

[ໃໝ່!] ລາຍງານເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 12 ເມສາ 2020.

ລາຍງານເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 11 ເມສາ 2020.

ລາຍງານຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 08 ເມສາ 2020. [08/04/2020]

ສຳພາດນ້າສາວ ຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຄົນທີ 12 ເປີດປະຫວັດການເດີນທາງ ແລະ ວິທີການຈໍາກັດບໍລິເວນໂຕເອງຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຄົນທີ 12 ຕັ້ງແຕ່ ມາຮອດສະໜາມ ບິນວັດໄຕ ຈົນພົບເຫັນເຊື້ອໂຄວິດ-19. [07/04/2020]

ລາຍງານຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 7 ເມສາ 2020. [07/04/2020]

ເຈາະເລີກສາຍພົວພັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ19, ຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ 11 ແລະ 12. [07/04/2020]

ລາຍງານປະຫວັດການເດີນທາງຂອງຜູ້ປ່ວຍ ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ 19 ກໍລະນີທີ 12 ຕັ້ງແຕ່ມື້ທີ່ໄດ້ຮັບເຊື້ອ ຈົນຮອດປະຈຸບັນ. [06/04/2020]

ປະຫວັດການເດີນທາງຂອງຜູ້ປ່ວຍ ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ 19 ກໍລະນີທີ 11 ຕັ້ງແຕ່ມື້ທີ່ໄດ້ຮັບເຊື້ອ ຈົນຮອດປະຈຸບັນ. [06/04/2020]

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ