1469 1042 1673 1207 1307 1106 1106 1635 1256 1519 1812 1993 1612 1699 1587 1261 1973 1968 1483 1657 1896 1521 1810 1732 1717 1727 1523 1863 1267 1091 1038 1089 1725 1089 1462 1241 1081 1453 1697 1220 1197 1163 1780 1860 1482 1095 1681 1806 1316 1150 1237 1294 1838 1747 1485 1348 1440 1990 1282 1695 1599 1483 1577 1708 1574 1429 1484 1857 1733 1278 1017 1722 1625 1424 1673 1774 1493 1423 1339 1941 1316 1560 1656 1797 1779 1286 1604 1971 1449 1021 1862 1222 1976 1525 1432 1087 1508 1647 1122 ຂໍຄວນປະຕິບັດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ສໍາລັບເຮືອນດີ ແລະ ງານຊາປະນະກິດສົບ (ສໍາລັບປະຊາຊົນທົ່ວໄປ)
ຂໍຄວນປະຕິບັດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ສໍາລັບເຮືອນດີ ແລະ ງານຊາປະນະກິດສົບ (ສໍາລັບປະຊາຊົນທົ່ວໄປ)

11/04/2020


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
behavior_3

 

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ