[ໃໝ່!] ບົດແນະນຳສຳລັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເຂົ້າ - ອອກ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19

11/04/2020

ບົດແນະນຳສຳລັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເຂົ້າ - ອອກ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ