ການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ລວມທັງ ໂຮງງານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນນິຄົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ.

10/04/2020


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
other_notice_10042020

 

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ