ໂຈະຊົ່ວຄາວການຮັບຄຳຮ້ອງຂໍໜັງສືຜ່ານແດນທຳມະດາ

23/03/2020

 

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ