1700 1552 1532 1474 1618 1544 1803 1232 1966 1868 1057 1135 1446 1912 1080 1544 1167 1445 1077 1224 1368 1661 1864 1307 1603 1164 1625 1653 1917 1463 1878 1565 1973 1044 1017 1244 1895 1355 1259 1939 1906 1081 1820 1244 1682 1121 1609 1385 1348 1029 1636 1879 1576 1318 1947 1795 1242 1744 1983 1811 1487 1538 1078 1980 1136 1662 1866 1707 1540 1192 1955 1143 1893 1861 1811 1832 1291 1305 1858 1612 1762 1071 1836 1362 1187 1925 1361 1071 1012 1108 1830 1675 1417 1898 1554 1597 1650 1276 1120 ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ
ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ

ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ

20/04/2020: [ໃໝ່] ຂໍ້ແນະນຳການຈັດສົ່ງສີ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອຕິດເຊື້ອ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດພະຍາດອັກ ເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (Covid-19)

ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ

20/04/2020: [ໃໝ່] ຄູ່ມືແນະນຳການອານາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (Covid-19)

ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ

11/04/2020: ຄູ່ມືດ້ານວິຊາການ ສໍາລັບປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ ອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ ຫຼື COVID-19

ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ

11/04/2020: ຄໍາແນະນໍາການປະຕິບັດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ສໍາລັບສະຖານທີ່ທາງສາສະໜາ

ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ

11/04/2020: ຂໍຄວນປະຕິບັດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ສໍາລັບເຮືອນດີ ແລະ ງານຊາປະນະກິດສົບ (ສໍາລັບປະຊາຊົນທົ່ວໄປ)

ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ

11/04/2020: ຂໍ້ຄວນປະຕິບັດ ເວລາທໍາບຸນ-ໃສ່ບາດ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ

11/04/2020: ຂໍ້ຄວນປະຕິບັດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ສໍາລັບພິທີຄາລະວະ-ສົມມາບຸຜະກາລີ

ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ

11/04/2020: ຫຼັກການອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອຈຸລະໂລກ ສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) ຢູ່ ດ່ານສາກົນ ທາງບົກ, ທາງອາກາດ ແລະ ສະຖານນີຂົນສົ່ງໂດຍສານ

ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ

11/04/2020: ຫຼັກການອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອຈຸລະໂລກ ສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) ຢູ່ ສະຖານທີ່ທົ່ວໄປ (ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ສໍານັກງານ-ອົງການ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ)

 

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ