ວິດິໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວ

ວິດີໂອ:

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 12/6/2021.[12/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 11/6/2021.[11/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 10/6/2021.[10/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 09/6/2021.[09/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 08/6/2021.[08/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 07/6/2021.[07/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 06/6/2021.[06/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 05/6/2021.[05/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 04/6/2021.[04/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 03/6/2021.[03/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 02/6/2021.[02/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 01/6/2021.[01/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 30/5/2021.[30/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 29/5/2021.[29/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 28/5/2021.[28/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 27/5/2021.[27/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 26/5/2021.[26/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 25/5/2021.[25/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 24/5/2021.[24/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 23/5/2021.[23/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 22/5/2021.[22/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 21/5/2021.[21/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 20/5/2021.[20/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 19/5/2021.[19/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 18/5/2021.[18/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 17/5/2021.[17/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 16/5/2021.[16/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 15/5/2021.[15/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 14/5/2021.[14/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 13/5/2021.[13/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 12/5/2021.[12/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຍັງບໍ່ທັນມີການຢັ້ງຢືນກໍລະນີເສຍຊີວິດຈາກການສັກວັກຊີນເທື່ອ.[11/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 11/5/2021.[11/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 10/5/2021.[10/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຄົນທຳອິດທີ່ເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວ.[09/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 09/5/2021.[09/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ການໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ແລະ ການຖິ້ມຢ່າງຖືກວິທີ.[08/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 08/5/2021.[08/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ການໃຫ້ວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແລະ ວຽກງານອະນາໄມຂ້າເຊື້ອ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.[07/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 06/5/2021.[06/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ການປິ່ນປົວຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19.[05/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 05/5/2021.[05/05/2021]

[ໃໝ່!] ລັດຖະບານຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ຕໍ່ຈົນຮອດວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2021.[05/05/2021]

[ໃໝ່!] ການຈະອອກບ້ານເພື່ອໄປຕະຫຼາດ ຫຼື ສະຖານທີອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນ ຈະເຮັດແນວໃດ[05/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຈະປະຕິບັດແນວໃດໃນໄລຍະຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອຈິດໃຈແຈ່ມໄສ.[04/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ເວລາທ່ານໄປຊື້ເຄື່ອງຢູ່ຮ້ານຄ້າ ຫຼື ຕະຫຼາດ.[29/04/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ການດູແລ ເບິ່ງແຍງ ເດັກນ້ອຍທີ່ຕິດພະຍາດ ໂຄວິດ-19.[29/04/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ການສັກວັກຊິນກັນພະຍາດຄວນເຂົ້າຕາມຄິວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19.[30/04/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ເນັ້ນໃຫ້ບັນດາແຂວງທີ່ມີການຕິດເຊື້ອສູງຕ້ອງໄດ້ເຄັ່ມງວດມາດຕະການ 3 ຍຸດທະວິທີ 30 ເມສາ 2021.[30/04/2021]

ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ