ເບີໂທສາຍດ່ວນ ຄະນະສະເພາະກິດ ຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ, ສຳລັບເເຂວງທີ່ບໍ່ມີ ສາມາດໂທສາຍດ່ວນ ເບີ 165 ຫຼື 166 ກັບຫຼັງ

10/04/2020

ເບີໂທສາຍດ່ວນ ຄະນະສະເພາະກິດ ຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ, ສຳລັບເເຂວງທີ່ບໍ່ມີ ສາມາດໂທສາຍດ່ວນ ເບີ 165 ຫຼື 166  ກັບຫຼັງ

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ