ໂຮງໝໍພາກສະຫນາມລ້ານຊ້າງ ພ້ອມຮັບຄົນເຈັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຂົ້ານອນປິ່ນປົວແລ້ວ ຫຼັງຈາກໃຊ້ເວລາສ້າງພາຍໃນ 7 ວັນ

04/05/2021

ໂຮງໝໍພາກສະຫນາມລ້ານຊ້າງ ພ້ອມຮັບຄົນເຈັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຂົ້ານອນປິ່ນປົວແລ້ວ ຫຼັງຈາກໃຊ້ເວລາສ້າງພາຍໃນ 7 ວັນ

ມີຂະຫນາດ 303 ຕຽງນອນ, ແບ່ງອອກເປັນ 2 ເຂດ ຄື: ເຂດ A ມີ 168 ຕຽງນອນ ແລະ ເຂດ B ມີ135 ຕຽງນອນ, ມີຫ້ອງສຸກເສີນເບື້ອງຕົ້ນຂະໜາດ 5 ຕຽງນອນ.
ສະເພາະເຂດ A ແມ່ນສາມາດຮອງຮັບຄົນເຈັບໄດ້ແລ້ວເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2021 ນີ້
ສຳລັບເຂດ B ຈະສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2021.
 

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ