ການຮັບວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວປະເທດ ປະຈຳວັນທີ 30/5/2021.

30/05/2021

ການຮັບວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວປະເທດ ປະຈຳວັນທີ 30/5/2021.

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ