ຈຸດສັກວັກຊິນ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ແລະ ໄອເຕັກ ຈະປິດໃຫ້ບໍລິການທຸກໆວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ ສ່ວນ ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ ແມ່ນຈະເປີດປົກກະຕິ ເລີ່ມ 8:00 ຕອນເຊົ້າ ຫາ 4:00 ຕອນແລງ

07/05/2021

ຈຸດສັກວັກຊິນ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ແລະ ໄອເຕັກ ຈະປິດໃຫ້ບໍລິການທຸກໆວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ ສ່ວນ ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ ແມ່ນຈະເປີດປົກກະຕິ ເລີ່ມ 8:00 ຕອນເຊົ້າ ຫາ 4:00 ຕອນແລງ

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ