ລັດຖະບານໄທ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2021

08/05/2021

ລັດຖະບານໄທ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2021

ລັດຖະບານໄທ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ
ໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2021
ຮັບໂດຍທ່ານ ປອ ດຣ.ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ພ້ອມດ້ວຍຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສຳລັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອໃນຄັ້ງນີ່ລວມມູນຄ່າທັງຫມົດ 12,880,000 ບາດ

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ