ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19
[ຫຼ້າສຸດ!] ຂໍ້ມູນ ເວລາ 14:30 ວັນທີ 21/09/2021

ຕິດເຊື້ອໃໝ່

331

ກໍາລັງນອນປີ່ນປົວ

4,596

ເສຍຊິວິດ

16

ຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າມາໃໝ່

1,480

ຜູ້ຈຳກັດບໍລິເວນ

6,818

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 1

2,818,387

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 2

1,917,327

ເອກະສານອັບເດດຫຼ້າສຸດ
ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳສັ່ງສຳຄັນ
​ຄວາມຮູ້​ຕ່າງໆ

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ