1059 1933 1328 1296 1140 1983 1209 1836 1009 1985 1858 1507 1264 1591 1246 1835 1351 1742 1399 1581 1660 1520 1946 1474 1494 1626 1738 1823 1095 1335 1673 1463 1579 1480 1903 1024 1807 1877 1353 1384 1589 1160 1907 1830 1038 1710 1151 1276 1017 1281 1180 1811 1342 1060 1429 1039 1181 1280 1301 1691 1888 1510 1233 1982 1765 1825 1087 1766 1727 1374 1398 1649 1309 1588 1757 1809 1766 1530 1766 1246 1264 1529 1645 1744 1650 1451 1161 1370 1621 1346 1965 1088 1173 1111 1750 1851 1002 1522 1416 ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19
ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19
[ຫຼ້າສຸດ!] ຂໍ້ມູນ ເວລາ 14:30 ວັນທີ 11/08/2022

ຕິດເຊື້ອໃໝ່

96

ກໍາລັງນອນປີ່ນປົວ

40

ເສຍຊິວິດ

663

ຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າມາໃໝ່

0

ຜູ້ຈຳກັດບໍລິເວນ

0

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 1

5,888,649

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 2

5,222,417

ເອກະສານອັບເດດຫຼ້າສຸດ
ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳສັ່ງສຳຄັນ
​ຄວາມຮູ້​ຕ່າງໆ

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ